Monday, 28 May 2007

NEW! La Akva Kampajno en NordIrlando

La brita registaro puŝas antaŭen siajn planojn por reformo de akvo kiun kaŭzos amasan senlaborecon, degenerigon de servadoj, kaj bazon de prezpostulo por la utileco de akvo.
Akvaj prezoj por Nord-Irlando estos inter la plej altaj en la Unuiĝinta Regno (UR), ĉar la Departemento por Regiona Disvolvo preparas sin por pag-reĝimo, kiun celas igi la ĉi tiean akvan servon ‘financie memstara’.

La sistemo verŝajne estos bazita laŭ valoro de loĝejoj sen esceptoj. Oni sugestis rabaton po 25% por senlaboruloj dum oni pligrandigos la pagigojn por subvencii ĉi tiun ‘helpon’. Fakte, helpo de plej malriĉajn kaj plej vundeblajn en nia socio ne estas la celo, sed konverse estas skeptika manipulado por provi sekurigi pligrandan publikan kaj politikan konsenton. Pagoj estos plej altaj en la UR – ne forgesu ke kloakaĵaj kaj akvaj pagoj en Scotlando estas proksimume £1300 jare!
Intertempe, la ĉefo de nova Akva Servado gajnas salajron de £150,000 plus krom-salajroj por certigi, ke oni puŝas antaŭen tiun programon.

La nombro da maldungotoj eble estos proksimume 900. La centrigo de servoj plue erozios servojn en ektsteraj kaj kamparaj regionoj.
Ni devas agadi nun kaj aktive amasigi kampanjon tra laboristaj komunumoj por venki la akvan imposton. La kapimposto de Thatcher kaj pli lastatempaj provoj devigi akvajn pagigojn en Sud-Irlando estis venkitaj per amasa rekt-agado kaj amasa ne pago. Nur tia kampanjo venkos la akvajn impostojn ĉi tie. Laboristuloj ne povas ŝpari monon pagi akvon dufoje (neglektu mensogojn, ke ni ne pagas por nia akvo – ni jam pagas per lokaj impostoj!). Ni ne povas subvencii privatigon.

Ni ne eblas pagi. Ni ne volas pagi! Tiel la klara mesaĝo de la akva kampajno devas esti.


The British government are pushing ahead with plans for water reform which will see massive job losses, the running down of services and the introduction of charges for water use.Water charges for Northern Ireland are set to be amongst the highest in the UK as the Department for Regional Development lay the ground work for a charging regime aimed at making the water service here ‘self financing’. The charging regime is likely to be based on property value and there will be no exemptions. A 25% discount has been suggested for people claiming certain benefits, while the charge will be increased acrossthe board to subsidise this ‘assistance’. In fact assisting the poorest and most vulnerable in our society is not at all what this is about, rather, it is a cynical manipulation in an attempt to secure greater public and political acceptance. Charges are set to be the highest in the UK – bearing in mind that sewerage and water charges in Scotland are around £1,300 per year!Meanwhile the new Water Services boss is on a salary of £150,000 plus bonuses to ensure they push this through.

The number of jobs lost could be up to 900. The centralisation of services will further erode services in outlying and rural districts.We must seize the moment and actively build a campaign across working class communities to defeat the water tax. Thatcher’s Poll Tax and more recently attempts toimpose water charges in the south were both defeated by mass direct action and non-payment, only such a campaign will defeat the water tax here. Working class people can’t afford to pay for their water twice (ignore the lies that we don‘t pay for our water, wedo, in our rates). We can’t afford to subsidise privatisation.We can’t pay and we won’t pay! This must be the clear message of the campaign against water charges.

No comments: